Home > Pomiary i badania > Pomiar hałasu


Pomiar hałasu


Hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy.
Hałasem jest każdy nieporządany dźwięk uciążliwy lub szkodliwy dla zdrowia.

Negatywny wpływ hałasu na organizm człowieka dotyczy przede wszystkim narządu słuchu.
Skutki oddziaływania hałasu zależą przede wszystkim od poziomu ciśnienia akustycznego hałasu i czasu narażenia.
Utrata słuchu spowodowana nadmiernym narażeniem na hałas w miejscu pracy może być zakwalifikowana jako choroba zawodowa.

Poziom ekspozycji na hałas odnosi się do 8-godzinnego(dobowego) lub 40-godzinnego(tygodniowego) wymiaru czasu pracy(=85dB).
Ponadto normowany jest też maksymalny poziom dźwięku A(=115dB) oraz szczytowy poziom dźwięku C(=135dB).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5.08.2005r. zobowiązuje pracodawcę do podjęcia określonych działań przy przekroczeniu wartości 80dB.

Poziom hałasu:
  • mierzymy analizatorem dźwięku firmy SONOPAN
  • równoważny poziom dźwięku akredytowny w zakresie 35-135dB
  • maksymalny poziom dźwięku akredytowany w zakresie 35-135dB
  • szczytowy poziom dźwięku akredytowany w zakresie 58-138dB