Home > Pomiary i badania > Pomiar mikroklimatu


Pomiar mikroklimatu


Istotnym elementem odbioru otaczającego nas środowiska jest mikroklimat, a głównie warunki komfortu termicznego(pomiar mikroklimatu).
Komfort termiczny wyraża satysfakcję danej osoby(grupy osób) z warunków termicznych w pomieszczeniach, w których osoba(y) przebywa.
Poczucie komfortu(dyskomfortu) jest zależne od:

  • czynników środowiska: temperatura powietrza, prędkość powietrza, wilgotność względna, temperatura promieniowania pomieszczeń, asymetria rozkładu temperatury w pomieszczeniu,
  • czynniki indywidualne: metabolizm, aklimatyzacja, izolacyjność cieplna odzieży.

Warunki komfortu termicznego określane są przy pomocy wskaźników PMV i PPD(pomiar mikroklimatu). które obliczane są przy pomocy w/w czynników.
Dla wartości wskaźników PMV rozróżniamy:
mikroklimat umiarkowany -2 ⪯ PMV ⪯ 2
PMV > + 2 - mikroklimat gorący

Mikroklimat:
  • mierzony Miernikiem Środowiska Cieplnego firmy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy typu MM01
  • gorący akredytowany w zakresie temperatury
  • zimny akredytowany w zakresie temperatury, prędkości powietrza, wilgotności
  • umiarkowany akredytowany w zakresie temperatury, wilgotności, prędkości powietrza