Home > Pomiary i badania > Pomiar oświetlenia


Pomiar oświetlenia


Oświetlenie jest zaliczane do czynników uciążliwych, niewłaściwe oświetlenie stanowisk pracy prowadzi do nadmiernego zmęczenia wzroku, dolegliwości wzroku spadku wydajności oraz może pogłębiać wady wzroku.
Rozróżniamy następujące rodzaje oświetlenia:

 • oświetlenie ogólne - zapewnia wymagane natężenie oświetlenia w całym pomieszczeniu,
 • oświetlenie miejscowe - zapewnia wymagania natężenia oświetlenia stanowisk pracy,
 • oświetlenie mieszane(ogólne + miejscowe),
 • oświetlenie awaryjne(ewakuacyjne).

Wymagania fizjologiczne dotyczące stanowisk pracy sprowadzają sie do odpowiedniego(zgodnego z PN) natężenia oświetlenia oraz równomierności oświetlenia.
Pomiar oświetlenia przy oświetleniu miejscowym polega na zbadaniu natężenia równomierności oświetlenia w tzw. polu zadanym(pole objete wzrokiem) i polu bezpośredniego otoczenia.
Oświetlenie awaryjne ma na celu zastąpienie oświetlenia podstawowego podczas zaniku zasilania. Obejmuje ono:
 • awaryjne oświetlenie ewakuacyjne(drogi, strefy otwarte i strefy wysokiego ryzyka),
 • oświetlenie zapasowe(umożliwia kontynuację normalnych czynności).

Zgodnie z PN wymagalny minimalny poziom natężenia oświetlenia dla stanowisk pracy:
 • dla pracy ciepłej, trudnych zadań wzrokowych to 1500 Lx
 • dla pracy dorywczej, prostych zadań wzrokowych to 300 Lx
 • natężenia oświetlenia ewakuacyjnego dla osi drogi ewakuacyjnej to śr. 1 lx.

Oświetlenie we wnętrzach:
 • mierzone luksomierzem firmy SONOPAN typu L-100
 • na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach akredytowane w zakresie 1-10000 lx
 • awaryjne akredytowane w zakresie 0,5-3000 lx