Home > Pomiary i badania > Pomiar drgań


Pomiar dragń


Drganiami nazywane są procesy, w których charakterystyczne dla nich wielkości fizyczne sa zmienne w czasie.
W aspekcie ochrony i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy rozpatrywane są drgania mechaniczne (wibracje), rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych.
Drgania ze względu na sposób ich oddziaływania na organizm człowieka dzialimy na:

  • o ogólnym działaniu (drgania ogólne), przenikające do organizmu przez stopy, miednicę, plecy lub boki,
  • przenoszone na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania miejscowe).

Drgania mechaniczne przenoszone do organizmu człowieka, mogą oddziaływać negatywnie. Ich długotrwałe narażenie może doprowadzić do trwałych, nieodwracalnych zmian chorobowych w układach: naczyniowym, nerwowym, kostno-stawowym i wewnetrznych.

Wielkością mierzalną (dla drgań) jest skorygowane częstotliwościowo przyspieszenie drgań w kierunkach x, y i z wraz z czasem ich działania odniesionej do:
  • dziennej (8 godzin) ekspozycji,
  • ekspozycji krótkotrwałej (30 minutowej lub krótszej).
Drgania mechaniczne:
  • mierzymy miernikiem firmy 01dB typu Veb 008
  • ogólne, akredytowane w zakresie 0,04-120m/s2 firmy )01dB
  • miejscowe, akredytowane w zakresie 0,2-3000m/s2