Home > Pomiary i badania > Pomiar zapylenia


Pomiar zapylenia


Pyły sa jednym z głównych czynników występujących w środowisku pracy.
Szkodliwe działanie pyłów na organizm człowieka może być przyczyną wielu chorób, w tym pylicy i chorób nowotworowych.

 • zawierające azbest i sztuczne włókna mineralne
 • zawierające pyły w zakresie frakcji wdychalnej i respirabilnej
 • innych szkodliwych dla zdrowia wyszczególnione w Rozporządzeniu MPiPS (Dz.U. 2018 poz.1286)
 • laboratorium stosuje do pobierania powietrza aspiratory typu AP2 firmy TWO-MET, typu VORTEX Timer 2 firmy CASELLA oraz firmy Gilian
Zródłami emisji pyłów w środowisku pracy są procesy technologiczne - pyły charakteryzują sie różnymi właściwościami:
 • włóknistymi (azbest, sztuczne włókna mineralne), niewłókniste (zawierające ditlenek krzemu).
 • Wrażliwymi parametrami na skutki działania pyłu na organizm człowieka są:

  • stężenie pyłu, wymiary, kształt cząsteczek, skład chemiczny i struktura krystaliczna,
  • właściwości osobnicze człowieka (genetyczne lub nabyte),
  • ciężkości wykonywanej pracy fizycznej.