ECOLABAD - pierwsze laboratorium w rejonie, akredytowane w szerokim zakresie badania warunków higieny pracy.

Podstawowym zadaniem laboratorium jest prowadzenie działalności badawczej w dziedzinie higieny pracy.
Laboratorium "ECOLABAD" wykonuje badania zgodnie z metodami udokumentowanymi w normach, piśmiennictwie oraz w procedurach badawczych.
Laboratorium "ECOLABAD"działa według kryteriów dotyczących zarządzania i działalności technicznej przedstawionych w normie PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących"
"ECOLABAD" posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie w zakresie badań czynników pyłowych, substancji chemicznych i czynników fizycznych- Certyfikat Akredytacji nr AB 647.

Laboratorium Badawcze "ECOLABAD" proponuje szeroki zakres akredytowanych badań obejmujący:

 • Pomiary hałasu - w środowisku pracy.
 • Pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka w środowisku pracy.
 • Pomiary drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne w środowisku pracy.
 • Pomiary oświetlenia w środowisku pracy.
 • Pomiary mikroklimatu w środowisku pracy.
 • Pomiary stężenia czynnikow pyłowych w środowisku pracy ( Pomiar zapylenia ).
 • Pomiary stężenia czynników chemicznych w środowisku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat kliknij tutaj.

Laboratorium współpracuje z:

 • zakładami usługowo - produkcyjnymi w zakresie badania warunków środowiska pracy,
 • zakładami farmaceutycznymi w zakresie analiz fizyko - chemicznych wytwarzanych produktów,
 • zakładami przemysłu spożywczego w zakresie badań fizyko - chemicznych stosowanych surowców oraz wytwarzanych produktów.

Laboratorium "ECOLABAD" zapewnia i utrzymuje wysoką jakość wykonywanych badań poprzez m.in.:

 • zatrudnianie personelu, który został przeszkolony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie zarządzania jakością w laboratorium,
 • branie udziału w badaniach biegłości w porównaniach międzylabolatoryjnych organizowanych przez renomowane instytucje w danej dziedzinie, w tym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi,
 • wykonywanie badań z zastosowaniem technik badawczych odpowiednio udokumentowanych i zwalidowanych,
 • stosowanie odpowiedniego wyposażenia pomiarowego, właściwie obsługiwanego i nadzorowanego.

Laboratorium badawcze "ECOLABAD" służy słowem doradczym w pełnym zakresie swojego działania.
Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług, terminowość oraz poufność wykonywanych badań.
Serdecznie zapraszamy do szerokiej współpracy!

Google+